Често задавани въпросиСкриптове при задаване на продуктов файл

Скриптове при задаване на продуктов файл

 • Сайтът ми е писан на ASP. Как да настроя скрипта за продуктовия файл?

  В този случай трябва да изтеглите съответния скрипт, да го дезархивирате и да направите необходимите промени (Вие или Вашия програмист, който поддържа сайта Ви) //im1.shopmania.org/feeds/asp_msaccess/ProductsList_MsAccess.zip (ASP MsAccess) //im1.shopmania.org/feeds/asp_mysql/ProductsList...

 • Сайтът ми е писан на PHP, но не е онлайн магазин. Как да настроя скрипта за продуктовия файл?

  В този случай трябва да изтеглите съответния скрипт, да го дезархивирате и да направите необходимите промени (Вие или Вашия програмист, който поддържа сайта Ви): //im1.shopmania.org/feeds/php_mysql/datafeed_shopmania_bg.zip Необходимите промени за задаване на скрипта не би трябвало д...

 • Сайтът ми е създаден чрез Creloaded. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/creloaded/datafeed_shopmania_creloaded.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез CSCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/cscart/datafeed_shopmania_cscart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез CubeCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/cubecart/datafeed_shopmania_cubecart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез eShop. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/eshop/datafeed_shopmania_eshop.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез INDIGO Shop. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/indigoshop/datafeed_shopmania_indigoshop.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Interspire. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/interspire/datafeed_shopmania_interspire.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез JoomShopping. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/joomshopping/datafeed_shopmania_joomshopping.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като...

 • Сайтът ми е създаден чрез LogiVert. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/logivert/datafeed_shopmania_logivert.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Magento. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/magento/datafeed_shopmania_magento.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез OOS Shop. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/oos_shop/datafeed_shopmania_oos_shop.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез OpenCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/opencart/datafeed_shopmania_opencart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез OSCommerce v3. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/oscommerce3/datafeed_shopmania_oscommerce_v3.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като...

 • Сайтът ми е създаден чрез OSCommerce. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/oscommerce/datafeed_shopmania_oscommerce.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез PHPMass. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/phpmass/datafeed_shopmania_phpmass.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез phpShop. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/phpshop/datafeed_shopmania_phpshop.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез PinnacleCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/pinnaclecart/datafeed_shopmania_pinnaclecart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като...

 • Сайтът ми е създаден чрез PrestaShop. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/prestashop/datafeed_shopmania_prestashop.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез QuickCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/quickcart/datafeed_shopmania_quickcart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Shop-Script Premium. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/shopscript2/datafeed_shopmania_shopscript2.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Shop-Script. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/shopscript/datafeed_shopmania_shopscript.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез ShopperPress. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/shopperpress/datafeed_shopmania_shopperpress.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като...

 • Сайтът ми е създаден чрез SunShop. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/sunshop/datafeed_shopmania_sunshop.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез TomatoCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/tomatocart/datafeed_shopmania_tomatocart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Ubercart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/ubercart/datafeed_shopmania_ubercart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Virtuemart 2. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/virtuemart2/datafeed_shopmania_virtuemart2.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез Virtuemart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/virtuemart/datafeed_shopmania_virtuemart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез WooCommerce. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/wp_woocommerce/datafeed_shopmania_wp_woocommerce.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталог...

 • Сайтът ми е създаден чрез WP e-Commerce 3.8. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/wp_ecommerce3_8/datafeed_shopmania_wp_ecommerce3_8.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталог...

 • Сайтът ми е създаден чрез WP e-Commerce. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/wp_ecommerce/datafeed_shopmania_wp_ecommerce.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като...

 • Сайтът ми е създаден чрез WP Online Store. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/wp_onlinestore/datafeed_shopmania_wp_onlinestore.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталог...

 • Сайтът ми е създаден чрез WP Store. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/wpstore/datafeed_shopmania_wpstore.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез WP StoreBox. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/wp_storebox/datafeed_shopmania_wp_storebox.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез XCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/xcart/datafeed_shopmania_xcart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...

 • Сайтът ми е създаден чрез xtCommerce. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/xtcommerce/datafeed_shopmania_xtcommerce.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скр...

 • Сайтът ми е създаден чрез ZenCart. Как да инсталирам скрипта си?

  Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук: //im1.shopmania.org/feeds/zencart/datafeed_shopmania_zencart.zip След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога. След като скриптът е...