Често задавани въпросиСкриптове при задаване на продуктов файлСтатия

Сайтът ми е създаден чрез ZenCart. Как да инсталирам скрипта си?

Необходимо е да изтеглите съответния скрипт оттук:
//im1.shopmania.org/feeds/zencart/datafeed_shopmania_zencart.zip

След като вече сте го изтеглили, трябва да го дезархивирате и вмъкнете в "root" папката на сайта, където сте позиционирали вече другите файлове на каталога.
След като скриптът е инсталиран е необходимо да го проверите, за да се уверите, че няма грешки, след което да заложите адреса му в секция Настройки продуктов файл.
Пътят към него (адресът) зависи и от специфичните настройки, направени по време на инсталирането на магазина Ви.

Например:
- ако скриптът е поставен в същата папка, в която са и файловете на сайта, в "root" папката, пътеката до файла няма нужда от промяна ($site_base_path = "./");
В този случай URL адресът на Вашия продуктов файл е http://www.example.com/datafeed_shopmania_zencart.php

- ако скриптът е поставен в същата папка, където са файловете от сайта, но не е в "root" папката, пътеката до файла също няма нужда да се променя ($site_base_path = "./");
В този случай обаче URL адресът към Вашия продуктов файл е http://www.example.com/папка_на_магазина/datafeed_shopmania_zencart.php

- ако скриптът е поставен в друга папка, различна от папката на файловете на сайта, пътеката трябва да се промени съответно: ($site_base_path = "../");
Тази настройка ще определи промяната на адреса от /папка до "root" папката, където са разположени останалите файлове на сайта.
В този случай URL адресът към Вашия скрипт ще бъде http://www.example.com/папка_на_файла/datafeed_shopmania_zencart.php

Публикувани в: Скриптове при задаване на продуктов файл