Често задавани въпросиЗадаване и работа на продуктовия файлСтатия

Защо имам отхвърлени редове в страницата за статистика на продуктите?

Отхвърлените редове от продуктовия файл са тези продукти, които не могат да бъдат правилно внесени поради липсваща или невярна информация. Причините, които могат да доведат до отхвърляне на продукти са:

- Продукти без категория - не е запълнено поле Категория в продуктовия файл;

- Продукти с невалиден URL адрес - продукти, за които URL адреса не е валиден (адреса не се отваря валидна страница или не е пълен; Моля, уверете се, че вашите URL адреси включват HTTP:// протокол в началото);

- Продукти без валидна цена - продукти, при които няма валидна стойност за цена (цената е 0 или не е налична в продуктовия файл);

- Продукти без продуктов код на търговеца (MPC) - продукти, за които полето Код на продукта (MPC - Merchant Product Code) не е определен във файла;

- Повтарящи се продукти - продукти, които имат една и съща стойност в поле Код на продукта (MPC - Merchant Product Code);

- Продукти без наддадена цена за клик - продукти, за които не са зададени активни ценови предложения; моля, уверете се че всички ваши наддавания за клик са активни и че тяхната стойност е най-малко равна на минималната сума за съответната категория;

- Продукти без URL адрес на изображение - продукти, за които не е заложен URL адрес на снимка или не притежават валидна стойност в полето (адресът не отваря изображение или адресът е непълен; моля уверете се, че вашите URL адреси включват HTTP:// протокол в началото);

- Неодобрени изрази - продукти, които включват неодобрени от вътрешните ни правила или от закона изрази и думи;

- Продукти с невалиден формат на цената - продукти с цена в невалиден формат (десетичният разделител не се използва последователно във файла; трябва да използвате един и същ разделител, запетаята или точка, за всички цени в във файла);

- Продукти, които не могат да бъдат публикувани в сайта ни - продукти, които не могат да бъдат предложени в нашия сайт, заради вида им;

- Продукти с несъвместими данни - продукти, за които данните се различават в голяма степен от други сходни предложения;

- Продукти без GTIN код - продукти от категория "Книги", за които не е заложен GTIN код във файла (трябва да има ISBN код за всеки продукт).

Някои от тези грешки са често срещани, когато описанието на продукта се намира на няколко реда. Когато създавате продуктовия си файл трябва да се уверите, че новите редове \n или \r са заменени от интервал или от <br />

Публикувани в: Задаване и работа на продуктовия файл