Често задавани въпросиОграничения на продуктовия файлСтатия

Как мога да въведа IP ограничения за моя продуктов файл?

Ако желаете да въведете IP рестрикция за Вашия продуктов файл, трябва да зададете разрешение за сваляне на дадени IP адреси, така че ние да можем да сваляме файла и да публикуваме продуктите.

- 185.163.111.210; 185.163.111.211; 185.181.103.244; 185.181.103.245;
- 5.9.155.216; 49.12.87.83; 162.55.131.237; 94.130.8.145;
- 82.208.165.150; 138.201.54.147; 95.77.99.177;

Това е примерен код, който може лесно да бъде използван в PHP страница, за да се активира рестрикция:

<?php
    
if(!in_array($_SERVER['REMOTE_ADDR'], array("185.163.111.210""185.163.111.211""185.181.103.244""185.181.103.245"
    
"5.9.155.216""49.12.87.83""162.55.131.237""94.130.8.145"
    
"82.208.165.150""138.201.54.147""95.77.99.177"))) {
        if (!
headers_sent()) {
            
header("HTTP/1.1 403 Forbidden");
        }
        die(
"You are not allowed to access this resource from IP " $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
    }
    
?>


Необходимо е да добавите всички IP адреси от списъка. Оставянето на един IP адрес може да доведе до невъзможност за сваляне на продуктовия файл или установяване на проблем, който може да възникне.

Препоръчваме да проверявате IP адресите на тази страница периодично, защото могат да се добавят нови или премахват стари с течение времето.

Публикувани в: Ограничения на продуктовия файл