Често задавани въпросиМаркетинг инструментиСтатия

Как мога да променя структурата на категориите?

Системата включва два начина за структуриране на категории: автоматично и ръчно структуриране. И в двата случая категориите могат да бъдат групирани в не повече от 3 нива.

1. Автоматичното генериране на структурата на категориите организира пътеката им автоматично в дървовидна структура, въз основа на категории и подкатегории, например Фото и видео / Цифрови фотоапарати / Аксесоари. С помощта на автоматичното генериране първоначалната категория Фото и видео / Цифрови фотоапарати / аксесоари ще се превърне в дървовидната структура представена по-долу без други действия от Ваша страна:

Фото и видео
Дигитални камери
Аксесоари


За да бъде възможно автоматичното генериране на дървовидна структура, трябва да използвате този "/" сепаратор за разграничаване на категориите във Вашия продуктов файл.

2. Ръчното групиране на категориите включва разбивка на пътя на категориите в дървовидна структура ръчно. С цел да се генерират в йерархия трябва ръчно да се създадат категории, които не съдържат продукти, а само подкатегории. След това ще трябва да се промени първоначалната пътека на крайната категория.

В случай, че пътеката е например Фото и видео / Цифрови фотоапарати / аксесоари, трябва първо да се създадат категориите Фото и видео и Цифрови фотоапарати и след това да се преименува пътеката Фото и видео / Цифрови фотоапарати / Аксесоари в единствено Аксесоари.

Трябва да завлечете с мишката категориите, за да създадете дървовидната структура. Кликнете върху категория, която желаете да се превърне в под-категория и я завлечете с мишката към категорията, която желаете да стане неин родител. При това действие ще се покаже сива стрелка вляво, показваща родителска йерархия на категориите.

Само новосъздадени празни категории, които имат за цел групирането в йерархия, могат да бъдат изтривани. Категориите, които са внесени от продуктовия файл не могат да бъде изтрити, без значение как са преименувани или на коя структура и ниво са били поставени. Това Ви позволява да правите всякакви промени в категорията, без да нарушавате нейното продуктово съдържание. Естествено, ако направите грешка при подреждането или желаете да направите нова структура, лесно ще можете да върнете всичко в първоначалните настройки.

Публикувани в: Маркетинг инструменти