Често задавани въпросиМаркетинг инструментиСтатия

За какво се използва структурата на категориите?

Йерархичното дърво се използва за Facebook магазина и за джаджата за електронна търговия.

Първоначално категории се показваха по същия начин, както в продуктовия файл и съдържаха само едно ниво категории, например Фото и Видео / Цифрови фотоапарати / Аксесоари. По този начин бе възможно потребителите да не виждат целия каталог от Ваши продукти или преглеждането им да е затруднено поради това, че в дадена категория-майка може да има и продукти, освен подкатегории. Ето защо ние създадохме набор от инструменти за оптимизиране на йерархията на категориите.

С помощта на инструментите в "Управление на категориите", можете да организирате структурата на категориите на няколко нива (максимум 3), можете да използвате алтернативни имена за категориите и подкатегориите и можете да създавате нови категории и подкатегории за Вашите продукти (включително категории, които не съдържат продукти, а само подкатегории).

С използването на йерархията категориите Фото и видео / Цифрови фотоапарати / Аксесоари могат да се представят в следната дървовидна структура:

Фото и видео
     Дигитални камери
         Аксесоари


В дървовидната структура, представената по-горе категория Аксесоари, ще съдържа продуктите, които първоначално са били включени във Фото и видео / Цифрови фотоапарати / Аксесоари. Изцяло се запазва съдържанието във всички категории.

Публикувани в: Маркетинг инструменти