Често задавани въпросиИзисквания за продуктовия файлСтатия

Какво е MPN?

Модел (MPN = Manufacturer Part Number - производствен номер на продукт) е кодът, чрез който производителят идентифицира продукта.
Ако продуктът е книга се използва ISBN код.

Публикувани в: Изисквания за продуктовия файл