Често задавани въпросиОграничения на продуктовия файлСтатия

Какви видове продуктови файлове се приемат от системата? Приемате ли CSV, XML, Tab разделен, Excel или други специфични формати?

При стандартния продуктов файл полетата се отделят чрез символа (|), а редовете чрез (\n):
Категория | Производител | Модел | Код на продукта | Име на продукта | Описание на продукта | URL на продукта | URL към снимка на продукта | Цена | Валута

Възможно е да приемем и други специфични формати и символи (за редове и колони) в случай на закупуване на премиум пакет или при други случаи.
Не приемаме Excel файлове, но можете да запишете продуктите от Excel файл в стандартен за нас документ.

Публикувани в: Ограничения на продуктовия файл