Често задавани въпросиОсновни насокиСтатия

Имам сайт и искам да стана партньор! Какви са условията, на които трябва да отговарям и какво е необходимо да направя?

За да станете партньор в ShopMania и за да публикувате продуктите си в системата ни всичко, което трябва да направите е да се регистрирате от страницата Присъединете се към партньорската програма.

Необходимите условия за регистрация в системата ShopMania са:

- трябва да имате действащ онлайн магазин, който да е достъпен за всички посетители;
- магазинът трябва да е на името на регистрирана фирма; фирмените данни трябва да са публикувани в страницата, редом с контактните данни;
- използваният език в страниците трябва да бъде официалният за страната, за която оперира той;
- цените на продуктите трябва да са видими за всички посетители, без изискването за предварителна регистрация;
- валутата, в която са обявени цените, трябва да бъде официалната валута на страната, в която оперира сайта;

Запазваме си правото да не приемаме в системата ни сайтове, ако представляват:

- дублирани магазини (един и същ магазин под различни форми);
- магазини, които нямат предлаганите продукти в наличност;
- магазини, които продават един единствен продукт;
- магазини, които нямат ясна политика по отношение на цени и условия за доставка;
- магазини, които не могат да посрещнат основните стандарти по отношение на качество и полезност;
- магазини използващи домейни, регистрирани твърде скоро.

Публикувани в: Основни насоки, Заплащане и задължения