Условия за ползване

1. Определения и обща информация

Споразумение означава разпоредбите на тази договореност, всяка специфична разпоредба, както и всяка Поръчка.

Поръчка - Вашето искане за определена платена услуга (пакет), представена на страница http://partner.shopmania.bg/plans, която изцяло се урежда в настоящото споразумение.

Страна - всяка от страните, съгласили се с настоящото споразумение.

Услуга - набор от инструменти и функционалности, предоставени от ShopMania, които включват модули за пазаруване и сравняване на цени, уеб услуги, решения чрез активни сървърни страници (например възможности за онлайн пазаруване), прехвърляне на данни, съдържание и т.н.

Shopmania.bg (наричана по-нататък ShopMania или Уебсайтът) - портал сравнение на цени, който е собственост и се управлява от Шопмания БИЗ ООД.

Условия за ползване – правила, публикувани на адрес http://cp.shopmania.bg/terms/partner, които Потребителят се съгласява да спазва, за да използва услугата. Правилата подлежат на промяна, без предварително известие.

Продуктова категория - групиране на подобни продукти, предлагани от няколко различни онлайн магазина, от стоки-заместители и/или допълващи се продукти.

Сравним продукт - идентичен продукт или продукт с много сходни характеристики, който пряко бива сравняван с други продукти, подбрани въз основа на цените, предоставени от партньорски онлайн магазини и с помощта на алгоритъм, който групира предложенията в съответствие с техните категории, имена, идентификационни кодове др.

Продукти на търговци - всички продукти, показвани в ShopMania, които не са сравними продукти.

Пакет от услуги - цена за услугите, предоставени за преглед на страница https://partner.shopmania.bg/plan_select, поръчани от Клиента и състоящи се от определена сума на кредити, които се добавят към сметката на Клиента. Цените на Пакетите от услуги могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Клиентът ще бъде уведомен изрично, ако е необходимо, за всяка промяна в ценообразуването, засягаща поръчка, която е в процес на уговаряне. Пакетът от услуги, поръчан от Клиента и посочен в Поръчката, се добавя към фактурата.

Партньор - Търговец, който администрира онлайн магазин, който използва Услугата.

Премиум партньор - ShopMania партньор, който е закупил Пакет от услуги.

Данни на предложение - данни, изпратени от онлайн магазини с описание на предлаганите от тях продукти (напр. цени, снимки, описания)

Данни за продукт - данни, предоставени от трети страни, използвани за обогатяване на предлаганата информация от магазини (например, снимки на продукти, обективни описания, технически параметри).

Продуктов файл - прехвърляне на Предложения и/или Данни за продукти в суров вид от Партньора към ShopMania. Прехвърлянето включва Съпоставяне на информация, която дава възможност на ShopMania да одобри по-натам Данните за продукта като допълнение към информацията, включена в Данните на предложението и следователно позволява да се създаде оптимална и безпогрешна връзка между Данните на предложението и Данните за продукта.

Търговско съдържание - включва всички материали и информацията, предоставена от Партньора на ShopMania, под каквато и да е форма, включително графики и изображения, текст, лога, и търговски марки, независимо дали е собственост на търговеца или не.

Съпоставителна информация - данни, чрез които дадена съществуващата информация може да бъде недвусмислено свързана с на друга такава, например уникални продуктови кодове и кодове на предложения.

Публикуване - показване на продукти, принадлежащи към един и същ онлайн магазин и се управляват от един и същ потребителски профил в ShopMania.

Клик / Пренасочване - клик на краен потребител при избор на предложение, който го отвежда директно от сайта на ShopMania към страницата на Партньора.

Цена за клик - сума от пари, която рекламодателят заплаща на търсачки, сайтове за сравнение на цени и други интернет медии за клик върху неговата реклама, което носи едно посещение на интернет страницата си.

Категории с предложения само с платено публикуване - продуктови категории, които позволяват публикуването на продукти само в режим на Активно наддаване за клик.

Премиум публикуване - специфично Публикуване за магазини, които купуват Пакет от услуги, което им позволява да заплащат за трафика им в режим на Активно наддаване за клик.

Ценово предложение (по-натам наричано и Наддаване) - цена, която магазинът е готов да плати, когато потребител кликне върху един от неговите продукти.

Активно наддаване - Наддаване, което влиза в сила и определя отчисляването на съответната сума от сметката на Партньора в ShopMania. За да бъде активно едно наддаване стойността му трябва да бъде по-голяма или равна на минималното ценово предложение, определено от ShopMania за всяка продуктова категория.

Партньорски интерфейс - това е секцията от Уеб сайта, запазена за регистриране, управление на продуктов файл и наддаване, която може да бъде достъпна на адрес, определен от ShopMania.

ShopMania код - текст и/или изображение, поставено в онлайн магазина на Партньора, съдържащо препратка към страницата на магазина в ShopMania.

URL (Uniform Resource Locator) - специфичен низ от символи, който представлява препратка към интернет ресурс и показва адреса на документи, интернет сайтове, страници и други в световната мрежа.

IP - интернет протокол, методът, чрез който информацията се изпраща между всеки два компютъра в Интернет.

ShopMania алгоритъм (наричан по-долу алгоритъм или алгоритъм на клиента) - комплексен метод или рутинни изчисления, използвани от ShopMania за групиране на продукти или за определяне на режима на представяне на предложенията на Партньорите в различните секции от сайта на ShopMania.

Система на ShopMania - съвкупността от елементи, секции, функционалности, алгоритми и съдържание, включено в уебсайта на ShopMania.

Патентована технология - означава компютърни програми и софтуер на ShopMania, както и всички услуги, методи, процедури, данни, информация, дизайн, търговски марки и други права на собственост, които принадлежат на ShopMania или на които ShopMania държи правата.

Регистрация - искане, поставено от онлайн магазин, за публикуване на продукти в ShopMania, чрез създаване на профил в Уебсайта.

Оценка на магазин - оценка, дадена на партньорите-магазини в рамките на системата на ShopMania, която може да варира във времето и която се изчислява автоматично на базата на серия от критерии, които включват, но не се ограничава единствено до: валидна контактна информация, поставена на видимо място в онлайн магазина на Партньора (адрес, телефонен номер, електронен адрес, информация за фирмата), функционалност и представяне на онлайн магазина под различни браузъри, време за отговор на клиентски запитвания, брой на жалбите и положителните отзиви от клиенти, популярност сред посетителите на ShopMania.

Джаджа - приложение или компонент на софтуерен интерфейс, който позволява на потребителя да изпълнява функция или дава достъп до Услуга.

Уебсайт на сътрудник - уеб сайт, който изпраща посетители към ShopMania или директно до магазините на Партньорите.

Краен потребител - потребител на Интернет.

Територия - целия свят.


2. Информация относно Условията за ползване

2.1 Настоящите "Условия за ползване" са правилата и условията, според които уебсайтът на ShopMania (Уебсайтът) и услугите (Услугите) Ви се предоставят за ползване.

2.2 С достъпа си до Уебсайта (преглеждане, регистриране) или с използването на Услугите, Вие приемате и се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, така че молим да ги преглеждате периодично. Ако не сте съгласни с тези Условия за ползване трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или Услугите.


3. Промените в Общите условия за ползване

3.1 Ние непрекъснато правим подобрения по Уебсайта и Услугите, които предлагаме, затова си запазваме правото да правим необходимите промени в тези Условия за ползване по всяко време, без предварително известие до лицата, ползващи Уебсайта или Услугите (към които по-натам ще се обръщаме с „Вие”, „Вас” или "Потребителите").
Всички промени, отнасящи се до такси и цени ще влизат в сила 7 дни след като промяната е направена публично достояние в съответната област на Уебсайта. Всички други промени влизат в сила още в деня на публикуване на Уебсайта. Чрез достъпа до или с използването на Уебсайта и Услугите, Вие приемате и се съгласявате с всички тези промени. Ако не сте съгласни с всички тези промени, Вие трябва незабавно да прекратите използването на Уебсайта и/или Услугите.


4. Описание на услугата

4.1 ShopMania предоставя на Партньора набор от инструменти и функционалности, насочени към представяне и рекламиране на продуктите на Партньора в Уебсайта, както следва:

4.2 Публикуване на Предложенията на Партньора в каталога на ShopMania, в съответствие с разпоредбите по-долу:

 1. а. Безплатно публикуване на предложенията на партньора в продуктовия каталог на ShopMania в подбрани категории които позволяват безплатно публикуване, ако това е възможно и които са представени на страница https://partner.shopmania.bg/pricing.
 2. ShopMania си запазва правото да променя по всяко време списъка от категории, които позволяват безплатно публикуване на Предложения без предизвестие. Промените могат да включват пълно изключване на безплатно публикуване за някои категории, временно или за постоянно. Партньорът има достъп и може да достъпва страница http://partner.shopmania.bg/pricing по всяко време от своя потребителски профил.

  ShopMania си запазва правото да одобрява регистрацията на Партньор в режим на само с платено публикуване за всички категории в каталога на ShopMania, дори ако някои категории са разрешени или в момента позволяват безплатно публикуване.

 3. б. Платеното публикуване позволява Партньорът да контролира директно позиционирането на продуктите си, чрез промяна на стойността на Ценовите предложения за категориите, в които са публикувани продуктите му, или за отделни продукти. След закупуване на Пакет от услуги, съответната сума от стойността на пакета ще бъде добавена като кредит в профила на Партньора. Стойността на всеки клик ще бъде изваждана (дебитирана) от наличната сума на кредита. Сумата, която се отчислява от кредита за всяко кликване се изчислява на базата на Ценовото предложение, направено от Партньора и, едновременно с това, на базата на ценовите предложения на другите Партньори, според конкретен алгоритъм на ShopMania (дебитираната сума ще зависи също от стойността на следващото по-ниско ценово предложение).
 4. в. За категории, които включват Продукти на търговци, продуктите от Премиум търговец, могат да се показват над продуктите на други Партньори в ShopMania, в рамките на категорията. Позиционирането на продуктите, на Премиум партньора се определя от целесъобразността на продуктите за страницата, на която са изложени и от Наддаването за клик на Премиум партньора за дадената категория или дадения продукт, както следва: ако Наддаването на Премиум партньора е по-голямо от наддаването на друг Партньор, то продуктите на Премиум партньора, ще бъдат показвани пред продуктите на другия Партньор с по-ниското наддаване, в рамките на същата категория продукти. За всеки клик към Премиум партньор, регистриран в страница с публикувани продукти, крайният потребител ще бъде пренасочван към съответната страница на продукта в сайта на Премиум партньора.
 5. г. Позиционирането на Сравними продукти на Премиум партньор в страницата на публикуваните продукти в ShopMania се определя от Наддаването за клик, заложено от Премиум партньора за съответната категория или за отделни продукти, както следва: Сравнимият продукт на Премиум партньора може да се показва преди продукта на друг Партньор, дори ако цената на Премиум партньора за този продукт е по-висока, дотогава докато наддаването за клик на Премиум партньора е по-голямо от наддаването на другия Партньор, предлагащ продукта на по-ниска цена.
 6. д. В следствие на активиране, деактивиране на публикуването или кампанията, в следствие на активиране, деактивиране или промяна на наддаванията, или в следствие от прякото или непрякото влияние на промени или оптимизация на алгоритми в ShopMania, промяната в позиционирането на продуктите ще бъде отразена в Уебсайта в рамките на 24 часа (обикновено в рамките на 1-3 часа). ShopMania ще дебитира сметката на Премиум партньора със стойността на клика, заложена в дадения момент, въз основа на ценовите предложения, в момента на клик върху продукта.
 7. е. Ако публикуването на продуктите на Партньор е спряно, а след това отново активирано, в следствие на нова покупка на Пакет от услуги, продуктите на Партньора ще бъдат показани в рамките на 24 часа в страниците на ShopMania. 24 часовият период се изчислява, започвайки от момента, когато Премиум партньора заложи необходимите Ценови предложения за клик.
 8. ж. ShopMania си запазва правото да одобрява публикуването на продукти на Партньори на повече от един ShopMania портал в режим на само платено публикуване.

4.3 Публикуването на продуктите на Премиум партньор в категории, които позволяват само платено публикуване, ще бъде за такъв срок, за който Партньорът има Активни наддавания, заложени за тези категории.

4.4 ShopMania предоставя на Партньорите си следните допълнителни маркетинг функционалност, но не се ограничава единствено до тях: джаджа за създаване на магазин във Facebook, джаджи за електронна търговия за публикуване на стоки от продуктовия файл на Партньора.

4.5 Партньорът заявява и гарантира, че ще използва Услугите само в съответствие с настоящото споразумение, с политиката за защита на личните данни, която е на разположение на адрес https://partner.shopmania.bg/cp.privacy и с приложимите закони (включително, но не само на политики и закони, свързани с нежеланите търговски съобщения, неприкосновеността на личния живот, сквернословие, клевета, и т.н.). Търговецът се съгласява да обезщети и да опазва ShopMania срещу каквито и да е щети, загуби, отговорности, глоби и разноски (включително, но без ограничение на разходи и разумни адвокатски хонорари) във връзка с всеки иск или действие, което произтича от съмнително нарушение на гореизложеното или други правила на обществения ред. Въпреки че ShopMania няма задължение да наблюдава съдържанието, публикувано от Партньор или в следствие на използването на Услугите от Партньора, ShopMania може да реши да направи това и може да премахне всяко съдържание или да забрани всяко използване на Услугите, които сметне, че могат да бъдат (или има подозрения, че могат да бъдат) в нарушение на гореизложеното и други правила на обществения ред.

4.6 Настоящото споразумение замества всички предишни споразумения, договорености или други разбирателства по отношение на Услуги между Клиента и ShopMania, независимо дали са в устна или писмена форма. Настоящото споразумение не обезсилва предишни задължения, които са дължими към ShopMania и следва да бъдат заплатени за Услуги, предоставяни по-рано.


5. Срок на споразумението

5.1 Това споразумение влиза в сила в датата на приемането му със "съгласие" или "приемане" на някое от неговите копия ("Дата на влизане в сила") и ще продължи да бъде в сила докато не бъде прекратено в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

5.2 Всяка Поръчка влиза в сила, когато ShopMania получи плащането, съответстващо на поръчаната Услуга, и продължава действието си докато: (а) съответната Поръчка се прекрати в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение или в съответствие с разпоредбите на самата поръчка, или (б) настоящото споразумение и всички Поръчки се прекратят в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

5.3 Ако не направите нова поръчка за Услуги след изтичане на настояща поръчка, в съответствие с нейните разпоредби, ShopMania ще понижи/ограничи достъпа до Услуги и публикуването на продукти може да стане недостъпно. Вие все още ще имате достъп до Вашия потребителски профил и ще можете да поставите нова поръчка за Услуги.

5.4 Настоящото споразумение е валидно за неопределен срок. То изтича, когато спрете да използвате Услугите, когато закриете профила си или ако ShopMania спре достъпа до Услугите, в следствие на нарушаване на коя да е от клаузите на това споразумение.

5.5 Услугите, за които бивате таксуван, могат да бъдат спрени веднага щом закупеният Пакет от услуги изтече, според разпоредбите на споразумението.


6. Плащане

6.1 Партньорът се съгласява да заплаща предварително на ShopMania всички такси, приложими за Пакетите от услуги, които са избрани от него в Поръчката, и които са на разположение за преглед на адрес https://partner.shopmania.bg/plan_select, и са в сила по време на подаване на поръчката, редом с всички приложими данъци, ако има такива. Таксите за Услугите могат да бъдат променяни от ShopMania без предизвестие.

6.2 Плащането на Партньора към ShopMania ще се счита за валидно, когато ShopMania го получи и едва след това Вие ще получите достъп до поръчаните Услуги.

6.3 В случай на неплащане на приложимите такси до датата на падеж, ShopMania може да ограничи, временно или постоянно да преустанови или да закрие Вашия профил, публикувани продукти и достъп до Услуги.

6.4 ShopMania ще издаде фактура в рамките на 5 работни дни след получаване на плащането. Партньорът ще може да изтеглите фактурата от своя потребителски профил.


7. Продуктов файл и публикуване на продукти

7.1 Партньорът е длъжен постоянно да актуализира информацията в Продуктовия файл, включително, но не само, цените на продуктите в него.

7.2 Партньорът трябва да включва в Продуктовия файл единствено Предложения, които в момента са показани на интернет сайта на Партньора и които в момента са наразположение за покупка. Цените на продуктите, включени в продуктовия файл, трябва да съответстват на цените, показани в магазина на Партньора и не трябва да включват никакви отстъпки, специални намаления и промоции, които се прилагат само към специфични групи клиенти.

7.3 Продуктовият файл на Партньора трябва да отговаря на изискванията на ShopMania относно формaта и съдържанието. ShopMania си запазва правото да отхвърля продуктови файлове, които не са съобразени с изискванията на ShopMania.

7.4 ShopMania си запазва правото да не публикувана продуктите на Партньора, ако те не могат да бъдат адаптирани към текущата категорийна система на ShopMania или ако има подозрения, че тези продукти могат да повлияят на функционалността на алгоритмите на ShopMania.

7.5 ShopMania не се задължава да въвежда промени в своята категорийна система по искане на Партньора.

7.6 Партньорът приема, че е отговорен за цялото Търговско съдържание, предоставено в Продуктовия файл.

7.7 С подаване на Продуктов файл към ShopMania, Партньорът се съгласява и гарантира, че:

 1. а. Партньорът е собственик на материалите, предоставени в Търговското съдържание или има съгласието, или разрешението за използване на тези материали по всякакъв начин, включително възпроизвеждането им и разпространението им в Уебсайта на ShopMania или в други канали;
 2. б. Партньорът има съгласието или разрешението на всеки човек, който може да бъде визуално или звуково идентифициран в Търговското съдържание, подадено до ShopMania, да използва, възпроизвежда и разпространява своите снимки и/или глас на Уебсайта на ShopMania или други канали, в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

7.8 По отношение на Търговското съдържание и продуктовия файл, подаден в ShopMania, Партньорът се съгласява на следните разпоредби, в противен случай ShopMania си запазва правото да откаже или да спре публикуването на продуктите на Партньора, докато всички нередности бъдат отстранени:

 1. а. Партньор не трябва да предоставя Търговско съдържание, което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на нечия страна, освен ако няма съгласието на собствениците за извършване на такова действие;
 2. б. Партньорът не трябва да предоставя Търговско съдържание, което може да навреди на ShopMania или на трети страни;
 3. в. Партньорът не трябва да предоставя Търговско съдържание, което е невярно, неточно, незаконно, вредно, обидно, вулгарно, което засяга неприкосновеността или което обижда или плаши отделни лица или групи хора, по отношение на тяхната пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация или увреждания;
 4. г. Партньорът не трябва да предоставя никакво Търговско съдържание, насърчаващо нанезаконни дейности;
 5. д. Партньорът не трябва да използва самоличността на друго истинско лице във взаимоотношенията си с Уебсайта и при използване на Услугите.

7.9. Според вида на продуктите, предлагани от Партньора, който подава заявка за регистрация в ShopMania, публикуването на продуктите на Партньора може да бъде напълно безплатно или да изисква закупуването на Пакет от услуги. ShopMania не гарантира включването на продуктите в рамките на определена категория, освен ако Партньорът е регистриран и одобрен, отговаря на изискванията, описани в настоящото споразумение, има достатъчна наличност в сметката си в ShopMania и има активни Ценови предложения, определени за съответната категория или за съответните продукти.

7.10 Ако партньорът отговаря на условията за безплатно публикуване, ще му бъде позволено да публикува най-много 3.000 продукта в страниците на Уебсайта. Ако продуктовият файл на Партньора съдържа над 3.000 продукта, продуктите за публикуване ще бъдат произволно избрани. За да се избегне произволното публикуване на продукти, Партньорът трябва да ограничи броя на продуктите в продуктовия файл.

7.11 ShopMania ще публикува продуктите на Партньора в Уебсайта в рамките на 5 работни дни от датата на потвърждение, че продуктовият файл отговаря на изисквания.

7.12 Партньорът трябва да избере една от възможностите за проследяване на трафика към сайта си, които са налични в профила на потребителя и трябва да се увери, че са изпълнени всички необходими условия, така че проследяването на трафика чрез избраните методи функционира правилно. ShopMania не носи отговорност за неточни данни по отношение на трафика, получени от Партньора.

7.13 Препоръчително е цените, съдържащи се в продуктовия файл на Партньора, да са изразени в лева, за да се избегнат възможни неточности, причинени от автоматичното преобразуване цените.

7.14 Партньорът трябва ясно да посочи на видими място в страниците на своя уебсайт, дали показаните цени не включват всички приложими данъци.

7.15 Партньорът трябва да представи разходите за доставка за всеки от продуктите, включително и в продуктовия файл, или да заложи стойностите за доставка в Партньорския интерфейс в ShopMania. Разходите за доставка, представени от Партньора, трябва да бъдат равни на тези, показани на сайта на Партньора.


8. Достъп до Уебсайта и Услугите

8.1 ShopMania си запазва правото да откаже заявка за регистрация и да прекрати по всяко време регистрация на Партньор, ако не са изпълнени следните условия:

 1. а. Партньорът, който подава искане за регистрация и продуктов файл към ShopMania, трябва да използва същия език в уебсайта си, какъвто е езика на ShopMania портала, в който се регистрира. Партньорът трябва да бъде в състояние да доставя продуктите си в страната, за която работи портала на ShopMania.
 2. б. Уебсайтът на Партньора трябва да съдържа пълна информация за контакти, включително, но не само: име на дружеството, валиден телефонен номер, валиден имейл адрес, номер на регистрация на фирмата, адрес на седалище и цялата друга информация, изисквана от приложимото законодателство.
 3. в. Уебсайтът на Партньора трябва да съдържа, в перфектно функциониращо състояние, всички необходими функционалности, които могат да го класифицират като един онлайн магазин: продуктов каталог, възможност за създаване на потребителски профил и влизане с уникално потребителско име и парола, виртуална количка за пазаруване, възможност да премахване на продукти от кошницата, възможност за потвърждение на поръчка, доставка на поръчката и др.
 4. г. Уебсайтът на Партньора трябва да използва собствен или нает домейн или поддомейн. Ако бъде поискано Партньорът трябва да бъде в състояние да докаже, че домейнът или поддомейнът са собствени или наети.
 5. д. Партньорът не трябва да притежава друг профил в системата на ShopMania.
 6. е. Разрешено е публикуване на продукти в 2 или повече портала на ShopMania в режим само с платено публикуване.
 7. ж. Искането за регистриране в ShopMania трябва да бъде подадено само от упълномощено лице: служител на компанията, която притежава или управлява онлайн магазина, или трета страна с договореност с Партньора.
 8. з. ShopMania ще прекрати достъпа на Партньора до профила му в ShopMania, ако се потвърди, че регистрацията и / или управлението на профила се извършва от неупълномощени лица.
 9. и. Препоръчва се Партньорът да показва наличността на продуктите, представени в ShopMania, чрез включване на тази информация в продуктовия файл или чрез указване в партньорския интерфейс на ShopMania. Информацията за наличност на продукти трябва изцяло да съответства на информацията, показвана на уебсайта на Партньора.
 10. й. Партньорът може да включи най-много 3.000 продукта в Продуктовия файл, с изключение на Премиум партньора, който може да включви до 50.000 продукта в Продуктовия файл.
 11. к. Партньорът трябва да добави ShopMania кода в интернет страницата си в рамките на 3 дни от уведомлението на ShopMania, освен ако е Премиум партньор.
 12. л. Партньорът трябва да показва ShopMania кода в страниците на сайта си през целия период на публикуване на продуктите му в Уебсайта, освен ако партньорът е Премиум.
 13. м. Ако партньорът спре да публикува в Премиум режим, той трябва да показва ShopMania кода в страниците на сайта си.
 14. н. Ако Партньорът вече не в Премиум, той трябва да показва ShopMania кода в страниците на сайта си.
 15. о. Партньорът трябва да разреши всички проблеми, доведени до вниманието му от ShopMania, по отношение на Продуктовия файл в рамките на 5 дни от датата на уведомление.
 16. п. Партньорът трябва да отстрани всички проблеми, доведени до вниманието му от ShopMania, по отношение на интернет страницата му в рамките на 15 дни от датата на уведомление.
 17. р. Партньорът не трябва да използва поддомейни или домейни, които нарушават патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права или други права на собственост на ничии страни, освен ако Партньорът има съгласието на собствениците за извършване на такова действие. Партньорът не трябва да използва поддомейни или домейни, които са неверни, неточни, незаконни, вредни, оскърбителни, вулгарни, които засягат неприкосновеността, или които са обидни или плашещи за отделни лица или групи хора, по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация или увреждания. Партньорът признава, че е отговорен за всички тези действия.
 18. с. Регистрацията и публикуването на продукти в ShopMania се разрешава само ако сайтът на Партньора е собственост и се управлява от юридическо лице. Услугите не са предназначени за физически лица.
 19. т. ShopMania си запазва правото да откаже искане за регистрация на онлайн магазин в ShopMania, ако уеб домейна се използва от онлайн магазина по-малко от 6 месеца.
 20. у. ShopMania си запазва правото да откаже искане за регистрация на онлайн магазин, ако уеб интерфейса на онлайн магазина не спазва стандартите и насоките за добри практики по отношение на качеството на дизайна, ползваемостта или всякакви други фактори, които оказват влияние върху навика за ползваемост от посетителите на онлайн магазина.
 21. ф. Регистрацията на онлайн магазин може да се извършва само от оторизиран персонал на магазина или, със съгласието на магазина, от упълномощено лице.

8.2 Ако Партньорът не изпълнява условията, определени в точка 8.1, ShopMania може да временно да преустанови профила на Партньора и/или да спре публикуването на продуктите на Партньора по всяко време и без предизвестие.

8.3 Окончателното закриване на профила на Партньора в ShopMania води до прекратяване на настоящото споразумение. Партньорът няма право на никакви възстановявания на суми и няма право да претендира за щети.

8.4 ShopMania може, по собствена изключителна преценка, да възпре частично или напълно услугите си вследствие на искане, получено от трета страна по отношение на (1) Търговското съдържание, или (2) продуктите или услугите, предлагани или продавани, или предлагани за продажба от Партньора. Партньорът изрично приема, че такова възпиране не дава право на никакво обезщетение от страна на ShopMania, дори ако искането на третата страна е неоснователно.

8.5 ShopMania си запазва правото да прекрати достъпа до всеки партньорски профил по всяко време, в случай на съмнения относно автентичността и точността на информацията, предадена чрез Уебсайта или Услугите.

8.6 ShopMania си запазва правото да прекрати достъпа до всеки партньорски профил по всяко време, в резултат на негативни коментари или оплаквания, получени в ShopMania от трети страни, по отношение на бизнес практиките на търговеца.

8.7 Цените, показани в сайта на Партньора, трябва да бъдат изразени в лева или уеб сайта на Партньора трябва да дава възможност за автоматично конвертиране на цените лева.

8.8 Препоръчително е цените, съдържащи се в продуктовия файл на Партньора, да са изразени в лева, за да се избегнат евентуални неточности, причинени от автоматичното конвертиране от друга валута в лева.

8.9 Партньорът трябва ясно и изрично да посочи, на видимо и достъпно място в своя уебсайт, дали показаните цени не включват всички приложими данъци.

8.10 ShopMania си запазва правото да прекрати достъпа на Партньора до Услугите, в случай на подозрения, които включват, но не се ограничават до: предлаганите цените на стоките от търговеца, автентичността и валидността на информацията за продуктите и др.

8.11 Връзки към други уебсайтове или източници могат да бъдат предоставяни от ShopMania или от трети страни. След като контрол върху такива сайтове и източници не може да се извършва, чрез използване на Уебсайта и Услугите на ShopMania Вие приемате и се съгласявате, че ние не сме отговорни за съдържанието на такива външни сайтове или ресурси, че ние не потвърждаваме и не носим отговорност или задължение относно всякакво съдържание, реклама, продукти, информация за продукти, или всякакви други материали, които са предоставени на разположение на, или чрез тези сайтове. Освен това, Вие приемате и се съгласявате, че всяка щета или загуба, причинена, или за която се подозира че е причинена, от използването на такива външни ресурси, няма да бъде търсена от ShopMania или от някоя от третите й страни-партньори.

8.12 Вие се съгласявате, че няма да използвате никакви автоматизирани средства включително, но не само: агенти, роботи, боти, скриптове, или паяци за достъп до профила си в ShopMania или да наблюдавате или копирате съдържанието в Уебсайта, с изключение на тези автоматизирани средства, изрично предоставени от ShopMania, ако има такива, или разрешени предварително и в писмена форма от ShopMania (например одобрени от ShopMania средства и услуги на трети страни). Вие се съгласявате, че няма да използвате никакво устройство, софтуер или практика, за да се намесвате или да се опитвате да се намесва в правилното функциониране на Уебсайта. Без ограничение на предходното, Вие се съгласявате, че няма да предприемате никакви действия, които налагат несъобразно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата на ShopMania (определена от ShopMania по свое усмотрение).

8.13 Известията (включително известията за промени или прекратяване на настоящото споразумение от ShopMania) могат да се изпращат по електронна поща от ShopMania или да бъдат публикувани в съответния раздел на Уебсайта. Ваша отговорност е да поддържате актуални адреса на Вашата електронна поща и всяка друга информация за контакт.


9. Политики по отношение на ShopMania Джаджи

9.1 Партньорите, създали и предоставили на разположение на обществеността джаджа ShopMania, са длъжни да се придържат към следните правила. Ако партньорите не успеят да се съобразят с тези политики, ShopMania си запазва правото да преустанови ShopMania профила на Партньора и/или да забрани джаджите на Партньора по всяко време.

9.2 Понеже ShopMania може да промени политиката си по всяко време, затова Партньорът трябва да проверява тази страница периодично за актуализации. Отговорност на Партньора е да се държи информиран за промените в тези условия.

9.3 Партньорът не може да поставя ShopMania джаджи на страници, които показват съдържание, което нарушава долупосочените насоки.

9.4 Сайтове, в които е поставена ShopMania джаджа на разположение на обществеността, не могат да съдържат или да препращат към:

 1. а. Порнографско съдържание и съдържание за пълнолетни
 2. б. Съдържание, свързано с насилие
 3. в. Съдържание, свързано с расова нетърпимост или пропаганда срещу лице, група или организация
 4. г. Прекомерно богохулство
 5. д. Съдържание, свързано с пробиване на компютърна или мрежова сигурност
 6. е. Съдържание, свързано с хазарт и залагания
 7. ж. Съдържание, свързано с наркотици и незаконни лекарствени средства
 8. з. Продажба на бира или твърд алкохол
 9. и. Продажба на тютюн или тютюневи изделия
 10. й. Продажба на лекарства по рецепти
 11. к. Продажба на оръжия или боеприпаси (например огнестрелни оръжия, компоненти за огнестрелни оръжия, бойни ножове, електрошокови устройства)
 12. л. Продажба на продукти, които са копия или имитации на дизайнерски, маркови или други стоки
 13. м. Продажба или разпространение на курсови работи или университетски есета
 14. н. Съдържание за програми, които компенсират потребители за кликове върху реклами или специални предложения, за извършване на търсения, за сърфиране в уебсайтове или за четене на електронни съобщения
 15. о. Всяко друго съдържание, което е незаконно, популяризира незаконна дейност или нарушава законовите права на другите
 16. п. Незаконно сваляне, торенти, търсачки на торенти

9.5 Сайтовете, в които са приложени ShopMania джаджи на разположение на обществеността, трябва да се придържат към общоприетите насоки за качество на работа, включително, но без да се ограничават до:

 1. а. Сайтовете не трябва да използват прикрити или дебнещи препратки;
 2. б. Сайтовете не трябва да съдържат страници със злонамерено поведение, като фишинг, инсталиране на вируси, троянски коне или друг злонамерен софтуер;
 3. в. Сайтовете не могат да променят настроените предпочитания на потребителите, да пренасочват потребителите към нежелани уебсайтове, да започват сваляния на зловреден софтуер или да съдържат изскачащи прозорци, които пречат на навигирането в сайта.

10. Потребителски коментари

10.1 ShopMania одобрява и показва на Уебсайта само потребителски коментари, които не съдържат безнравствени текстове, които не са многократно публикувани от едни и същ потребител и които са в съответствие със серия от норми по отношение на формaта и съдържанието, както е посочено на интернет страницата на ShopMania.

10.2 Ако ShopMania получи искане по отношение на оттеглянето на негативни коментари в Уебсайта, ShopMania ще провери основателността на искането, като се свърже с всички участващи страни.


11. Задължения на ShopMania

11.1 ShopMania ще показва Търговското съдържание, включено в Продуктовия файл на партньора, в Уебсайта дотогава, докато Партньорът отговаря на всички условия на настоящото споразумение. Подреждането на информацията от Продуктовия файл на Партньора в категорийната система на ShopMania ще се извършва въз основа на възможностите, които съществуват в системата на ShopMania. Партньорските исканията, във връзка с добавянето на нови възможности в категорийната система, ще бъдат анализирани от ShopMania. Въпреки това, ShopMania не се задължава да добавя нови категории към системата си.

11.2 ShopMania предоставя на Партньорите си интерфейс за управление Продуктовия файл, Наддаванията и други данни, както и за преглед на кликовете, трафика и статистическите данни за импресиите за продуктите на Партньора.

11.3 ShopMania създава всички технически условия за добра защита срещу измами и за ограничаване на броя на кликовете от един и същ IP адрес, но не гарантира стопроцентова защита от измами.

11.4 ShopMania полага всички разумни усилия за предоставяне на услугата постоянно, с минимум прекъсвания, с изключение на плановите задачи по техническото обслужване и за прекъсванията, в следствие на влияние извън контрола на страните по договора (форс мажор, вина на трета страна, провал на комуникационни мрежи и пътища на други оператори или аварии, които се намират в сферата на риска на други доставчици на интернет и т.н.).


12. Задължения на Партньора

12.1 Партньорът се задължава да предоставя на ShopMania пълен достъп до всички данни, информация и документи, необходими за изпълнението на задълженията, посочени в настоящото споразумение.

12.2 Ако ShopMania уведоми Партньор по отношение за неточности в Продуктовия файл, Партньорът се задължава да предприеме всички мерки за коригиране на неточностите в рамките на 5 работни дни от датата на уведомление. В противен случай ShopMania си запазва правото да преустанови публикуването на продуктитите на Партньора и той няма право да предявява никакви възстановявания, искове или желание за покриване на щети.

12.3 Ако Партньорът не заплати приложимите такси, когато се изискват, ShopMania може да ограничи, временно или постоянно да преустанови или да прекрати профила и достъпа до Услугите.

12.4 Партньорът се задължава да премахне ShopMania кода от уебсайта си, щом прекрати настоящото споразумение или публикуването на продуктите му бъде спряно. Ако не се съобрази с това условие ще се счита, че неоторизирано използва търговската марка на ShopMania.

12.5 За целите на рекламата на ShopMania и използването на Търговското съдържание, Партньорът дава на ShopMania и нейните съртрудници неизключително, неотменимо, безвъзмездно право и разрешение, на Територията, да (I) организира, възпроизвежда, показва и използва по друг начин Търговското съдържание и адаптирани, и преведени версии на Търговското съдържание (самостоятелно или в комбинация с други връзки и дейности) дали чрез интернет, чрез жични и безжични комуникационни мрежи едновременно или последователно, и на места, и във време по свой избор, и да прехвърля такова съдържание, и по-специално в Интернет, при поискване, чрез електронна поща, текстови съобщения и други канали или медии, както и да дублира съдържанието за горепосочените цели; (II) възпроизвежда, предава, показва публично и/или разпространява Търговското съдържание, както и адаптирани, и преведени версии на Търговското съдържание, чрез всякакъв носител; (III) развива и разработва връзки, които позволяват на крайните потребители да получат достъп до сайта на търговеца; (IV) използва, организира и публикува търговските марки на Търговеца, лога, лозунги, търговски наименования и търговски марки на услуги във връзка с дейността; (V) редактира, адаптира, съкращава или превежда на всички езици Търговското съдържание, да добавя ново или изменено съдържание и да предоставя достъп до това редактирано съдържание на трети страни; (VI) каталогизира и архивира Търговското съдържание изцяло или частично във всяка техническа форма и да я прехвърля в електронни бази данни и/или мрежови данни, и да предоставя на трети страни достъп до тези бази данни (VII) използва Търговското съдържание за реклама в онлайн и офлайн медии, по-специално да предоставя достъп до Търговското съдържание на трети лица и да го комбинира със съдържание на трети страни, да го включва в печатните реклами, брошури, рекламни филми и рекламни банери, разпространявани от ShopMania или някое оторизирано трето лице; (VIII), ако Търговецът даде разрешение на ShopMania, автоматично да създава продуктови списъци или, ако Търговското съдържание съдържа URL адреси на изображения, правото да обработва партньорския уебсайт с уеб роботи.
ShopMania има право да превъзложи всичките гореспоменати права, ако сметне за необходимо, за да извършва Услугите по рекламиране на Уебсайта и да улесни дейността си.
Нищо в настоящото споразумение не ограничава правото на ShopMania да използва данни и информация (включително Търговското съдържание), които са в публичното пространство.


13. Възстановяване на заплатени суми

13.1 Всички платими такси, описани по-долу, са невъзстановими, освен ако изрично не е упоменато друго в този документ. ShopMania може да предвиди възстановяване в рамките на първите 15 (петнадесет) дни след първата покупка на потребителя. Тази гаранция важи само при първа поръчка на Услуги в ShopMania. Сумата, която ще бъде възстановена от ShopMania към Партньора, е сумата платена от Партньора, без никакви отстъпки и бонуси, от която ще се приспадне стойността за вече генерираните кликове.

Ако Партньорът пожелае възстановяване на сумата за закупуване на кредитите, налични в сметката на Партньора в срок от 90 дни от получаване на плащането, то ShopMania може да възстанови сумата на Партньора, без никакви отстъпки или бонуси, от която ще се приспадне стойността за вече генерираните кликове. ShopMania може да приспадне и малка сума за транзакционни разходи в размер най-много на 30% (тридесет процента).

ShopMania си запазва правото да начислява месечна такса за поддръжка на стойност от 20 лв., която ще бъде изваждана от кредитите, които има на разположение ShopMania Премиум партньора, ако настъпи някоя от следните ситуации:

 1. а. Премиум партньорът няма никакви публикувани продукти или активни Ценови предложения за срок от 6 последователни месеца.
 2. б. Премиум партньорът не получи кликове за своите продукти, публикувани в ShopMania, за срок от 6 последователни месеца и не постави, и плати поръчка за Услуги в рамките на 6 последователни месеца.

13.2 Ако споразумението се прекрати в следствие на неизпълнение на някоя от клаузите от страна на Партньора, той няма право да изисква пълно или частично възстановяване на щети или претенции.


14. Наличност на услугата

14.1 ShopMania си запазва правото да променя структурата и интерфейса на всяка страница от Уебсайта на ShopMania по всяко време и без предизвестие и да прекратява достъпа до Услуги, временно или постоянно, частично или изцяло. ShopMania ще изпълни задълженията си към Партньорите до датата на изтичане на плановете за обслужване, платени от Партньора предварително.


15. Гаранция за услугите

15.1 Партньорът използва Услугите на свой риск. Освен ако не е изрично предвидено друго в настоящото споразумение или в случай на изискване от приложимото право, ShopMania не гарантира, че Услугите ще бъдат непрекъснати или без грешки, нито пък дава някаква гаранция за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугите. Услугите се предоставят във вида, в който са и ShopMania се отказва от всякакви гаранции, преки или косвени, включително, но без да се ограничава до косвени гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел и за ненарушение на авторското право.

15.2 ShopMania изрично отхвърля каквато и да е гаранция по отношение на ранг, местоположението и публичност на Търговско съдържание навсякъде по Уебсайта. ShopMania си запазва правото да определя дали и кога Търговското съдържание ще бъде показвано в отговор на всяко търсене, и ShopMania не гарантира никакво конкретно разположение в Уебсайта на ShopMania. ShopMania си запазва правото да премахва Търговско съдържание по всяко време, поради основателни причини, за всяко нарушение на настоящото споразумение или нарушение на правата на трети лица.


16. Законови задължения и ограничена отговорност

16.1 Всеки въпрос във връзка с или произтичащ от използването на Уебсайта, включително всяко нарушение или предполагаемо/евентуално нарушение на тези Условия за ползване, или Ваше нарушение на всяко право или на правата на трети страни, което може да доведе трета страна до претенции и/или изискване за покриване на вреди и щети към нас и нашите Партньори и служители, ще бъде напълно покрита и компенсирана от Вас.

16.2 Всяка отговорност за вреди в компютърната система на клиента или загуба на данни, получени вследствие от използването на Уебсайта, не трябва да довеждат ShopMania’s под отговорност. Без значение от обстоятелствата ShopMania не гарантира целостта на файловете, които можете да изтеглите или дали тези файлове са без вируси, не са заразени или не съдържат някаква друга заплаха.

16.3 В никакъв случай ShopMania не може да бъде подвеждана под отговорност, независимо дали заради нарушение на договор или закононарушение (включително при небрежност, обективна отговорност или по друг начин), за никакви косвени, наказателни, специални, примерни, случайни или закономерни щети (включително, но без ограничение до: загуби на спестявания, пропуснати ползи, загуба на репутацията, загуба или повреда на данни или прекъсване на бизнес), дори ако ShopMania е била уведомена предварително за такава възможност.

16.4 ShopMania не бива и не може да бъде подвеждана под отговорност за загуба на данни в резултат от Вашите преки или непреки действия.

16.5 ShopMania не носи отговорност за съдържанието, предоставено от Вас. В случай на търсене на отговорност и претенции от клиенти или трети лица, ShopMania веднага ще прехвърли тази отговорност и претенции към Партньора; Партньорът се съгласява незабавно да ги приеме.

16.6 ShopMania does не прави никакви изтъквания относно използването или резултатите, получени от Уебсайта. ShopMania не гарантира, че всички крайни потребители ще закупят продуктите или услугите от Търговеца.


17. Обезщетение

17.1 Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и предпазвате ShopMania и нейните служители, директори, собственици, агенти, сътрудници, съветници и консултанти от и срещу всякакви претенции, действия, искания, отговорности, щети (включително правни и професионални такси) заявявани от трети страни и произтичащи от използването на Услугите, Вашето поведение, съдържание, комуникации, предполагаемо нарушение на интелектуална собственост към трета страна или права за неприкосновеност на личния живот, или нарушение на настоящото споразумение.


18. Ограничаване на средствата за защита

18.1 Вие се съгласявате, че ако ShopMania наруши настоящото споразумение, единственото средство за защита ще бъде да се прекрати това Споразумение и връзката Ви с ShopMania. Това важи независимо от това дали средството за защита изпълнява своята основна цел.


19. Други разпоредби

19.1 Двете страни се задължават да се отнасят със строга конфиденциалност към всички данни, информация и документи, които станат достояние въз основа на тяхното сътрудничество и които са задължени да се пазят в тайна. За подаването на такава информация или използването й към трети лица, се изисква предварителното съгласие на другата страна по Споразумението. Страните по това Споразумение ще налагат задължение за опазване в тайна на информация и данни към всяка трета страна, на която е възложена такава информация или услуги, произтичащи от настоящото споразумение. Тази забрана не се прилага за съобщения, направени само за вътрешното разпространение, или за уведомяване на страните, задължени по закон или договор, да запазят мълчание по тези въпроси. Изключенията от разпоредбите на тази точка включват: споменаване на страните по договора и общо описание на предмета на споразумението в прес-съобщения, предложения или други маркетинг документи, които принадлежат на страните към споразумението. Въпреки евентуалното прекратяване на настоящото споразумение, независимо от причината, задълженията в съответствие с тази точка трябва да останат в сила за срок от 12 (дванадесет) месеца след прекратяване на Споразумението.

19.2 ShopMania може да възложи на трети страни да предоставят Услугите по Споразумението.

19.3 Никаква агенция, съдружие, съвместно предприятие или трудова заетост не се създава в резултат на настоящото Споразумение и не сте упълномощен да обвързвате ShopMania в каквото и да било отношение.

19.4 Ако отделни разпоредби на настоящото Споразумение бъдат изцяло или частично невалидни, това няма да засяга валидността на останалата част от Споразумението. Страните се задължават да заменят невалидните разпоредби с валидни по такъв начин, че икономическата целесъобразност, преследвана от настоящото Споразумение, да бъде постигната възможно най-пълно. Това се прилага съответно ако има нежелана вратичка в разпоредбите или има разпоредби, които са неприложими.

19.5 Всички правоотношения, породени от договорните взаимоотношения, трябва да бъдат предмет на румънските приложими закони.

19.6 Единствено място на юрисдикция за всички спорове, възникващи във връзка с това Споразумение, е съответния офис на централата на ShopMania или, ако ShopMania вземе такова решение, мястото на Вашата стопанска дейност.

19.7 Това споразумение е написано на български език и трябва да бъде задължителен и контролен език за всички въпроси, отнасящи се до смисъла и тълкуването на настоящото споразумение.


20. Информация за запазената марка

20.1 "ShopMania" и логото на ShopMania са търговски марки на Шопмания БИЗ ООД. Вие се съгласявате да не показвате или използвате, по какъвто и да е начин, търговската марка на ShopMania или всяко свързано с нея съдържание без предварително разрешение от Шопмания БИЗ ООД.


21. Права на собственост

Партньорът разбира и се съгласява, че ShopMania е изключителен собственик на патентованата технология, включително, без ограничение, всички търговски марки, интелектуална собственост или други права на собственост в нея. ShopMania не предоставя на Търговеца право или лиценз за патентована технология. Партньорът признава, че ShopMania е и ще бъде едноличен собственик на всички права, собственост и изгоди в и към цялата информация, данни, компилации и процеси, произтичащи от експлоатация на Уебсайта на ShopMania. ShopMania не предоставя на Партньора право или лиценз, изрично или по подразбиране, на патентованата технология и не предоставя на Партньора правото да използва патентована технология, без писменото си съгласие.

© 2019 ShopMania